Hakkımda

Prof. Dr. Hüsnü Hakan MERSİN 1967 yılında Çanakkale’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1991 yılında mezun oldu. Tıpta Uzmanlık Eğitimini 1991-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda tamamladı.

1997-1998 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi, 1998 yılında Sağlık Bakanlığı İscehisar Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı. 1998-2019 yılları arasında Türkiyede meme ve tiroid kanserleri başta olmak üzere kanser cerrahisinin en yoğun yapıldığı merkezlerden biri olan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı, Cerrahi Onkoloji Uzmanı ve Genel Cerrahi Eğitim Görevlisi olarak çalıştı.

2001 yılında Türk Cerrahi Yeterlik sınavlarını geçerek, “Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi” ve 2012 yılında “Türk Cerrahi Yeterlik Resertifikasyon Belgesi” aldı.

2011 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2012’de Cerrahi Onkoloji Yan Dal Uzmanı, 2019 yılında Profesör unvanını aldı.

2019-2021 arasında Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi, Anabilim Dalı Başkanı ve Fakülte Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

1999-2013 yılları arasında Tıp doktorları ve tıp fakültesi öğrencilerine Tıpta Uzmanlık Sınavı’na hazırlık seminerlerinde Genel Cerrahi Eğitmenliği yaptı.

Ülkemizde mide kanseri kontrolünde bütünleştirilmiş yaklaşım-Integrative Approach to Control Gastric Cancer in Turkey” (MİKA) projesinde araştırıcı görevinde bulundu.

Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde yayınlanmış ve yurt içi ve yurtdışı bilimsel toplantılarda sunulmuş çok sayıda yayın ve bildirisi vardır. Eserlerine bugüne kadar hemen tamamı yabancı kitap, dergi ve makalede 500’den fazla atıf yapıldı.

Üyesi Olduğu Dernekler

 • Türk Obezite Cerrahisi Derneği,
 • Ankara Meme Hastalıkları Derneği,
 • Türk Hepato-Pankreato-Biliyer Cerrahi Derneği,
 • Türk Cerrahi Derneği

Ödüller

 • Ulusal Cerrahi Derneği DIF-SANOFİ Araştırma Proje Ödülü. “Deneysel peritonit modelinde CO2 pnömoperitoneumun etkisi”
 • 17. Ulusal Cerrahi Kongresi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü. Sentinel lenf nodu pozitif olan üçlü negatif meme kanserli olgularda non-sentinel lenf nodu metastaz durumu: Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Protokol MF 09-01 çalışması ödülü almıştır.

Akademik Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Turanlı S, Mersin HH. Serum antithyroglobulin antibody levels are not a good predictive factor on detection of disease activity in patients with papillary thyroid carcinoma J Cancer Res Ther. 2020 Apr-Jun;16(3):624-629
 2. Turanlı S, Bozdoğan N, Mersin H, Berberoğlu U. The effect of Helicobacter pylori on gastric cancer treated with adjuvant chemotherapy after curative resection. Indian J Surg 2015 Dec;77(6):489-94.
 3. Mersin H, Gülben K, Berberoğlu U, Yazi M, Acun G, Kinaş V, Erdoğan S. Prognostic factors affecting postmastectomy locoregional recurrence in patients with early breast cancer: are intrinsic subtypes effective? World J Surg. 2011 Oct;35(10):2196-202. doi: 10.1007/s00268-011-1240-2
 4. Ozbas S, Ozmen V, Igci A, Muslumanoglu M, Ozcinar B, Balkan M, Aydogan F, Canda T, Harmancioglu O, Aksaz E, Gulluoglu BM, Kayahan M, Ozaslan C, Canturk NZ, Mersin H, Utkan Z, Kocak S, Ulufi N, Polat AK, Andacoglu O, Soran A. Predicting the likelihood of nonsentinel lymph node metastases in triple negative breast cancer patients with a positive sentinel lymph node: Turkish Federation of Breast Disease Associations protocol MF09-01.
  Clin Breast Cancer. 2012 Feb;12(1):63-7. doi: 10.1016/j.clbc.2011.07.004.
 5. Metindir J, Mersin HH, Bulut MZ. Pelvic splenosis mimicking ovarian metastasis of breast carcinoma: a case report. J Turkish-German Gynecol Assoc. 2011;12:130-132
 6. Gülben K, Ozdemir H, Berberoğlu U, Mersin H, İrkin F, Cakır E, Aksaray S. Melatonin modulates the severity of taurocholate-induced acute pancreatitis in the rat. Dig Dis Sci. 2010 Apr;55(4):941-946.
 7. Mersin H, Yildirim E, Berberoglu U, Gulben K. Triple negative phenotype and N-ratio are important for prognosis in patients with stage IIIB non-inflammatory breast carcinoma. J Surg Oncol. 2009 Dec 15;100(8):681-687.
 8. Mersin H, Irkin F, Berberoglu U, Gülben K, Ozdemir H, Ongürü O. The Selective Inhibition of Type IV Phosphodiesterase Attenuates the Severity of the Acute Pancreatitis in Rats. Dig Dis Sci. 2009;54:2577-2582.
 9. Mersin H, Yildirim E, Berberoglu U, Gülben K. The prognostic importance of triple negative breast carcinoma. Breast. 2008 Aug;17(4):341-346.
 10. Gülben K, Berberoğlu U, Celen O, Mersin HH. Incidental papillary microcarcinoma of the thyroid–factors affecting lymph node metastasis. Langenbecks Arch Surg. 2008 Jan;393(1):25-29.
 11. Mersin H, Bulut H, Berberoglu U. The effect of mechanical bowel preparation on colonic anastomotic healing: an experimental study. Acta Chir Belg. 2006 Jan-Feb;106(1):59-62.
 12. Mersin H, Yildirim E, Gülben K, Berberoğlu U. Is invasive lobular carcinoma different from invasive ductal carcinoma? Eur J Surg Oncol. 2003 May;29(4):390-395.
 13. Mersin H, Yildirim E, Bulut H, Berberoğlu U. The prognostic significance of total lymph node number in patients with axillary lymph node-negative breast cancer. Eur J Surg Oncol. 2003 Mar;29(2):132-138.
 14. Kaya S, Vural G, Eroğlu K, Sain G, Mersin H, Karabeyoğlu M, Sezer K, Türkkani B, Restuccia JD. Liability and validity of the Appropriateness Evaluation Protocol in Turkey. Int J Qual Health Care. 2000 Aug;12(4):325-329.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Mersin H, Sayek I, Onat DA, Güç, Tuncer S. The effect of carbon dioxide pneumoperitoneum on endotoxaemia, bacteraemia an IL-6 levels. Surgical Infection Society of Europe. 11th Annual Meeting May 15-16, 1998, London, United Kingdom.
 2. Metindir J, Mersin H. Bulut ZM. Pelvic splenosis mimicking ovarian metastases of breast carcinoma: A Case Report. 5th International APOCP (Asian Pacific Organization of Cancer Prevention) Conference 3-7 April, 2010, İstanbul, Turkey.
 3. Turanlı Sevim, Bozdogan Nazan, MERSİN HÜSNÜ HAKAN, Berberoglu Ugur (2014). The effect of helicobacter pylori on gastric cancer prognosis treated with adjuvant chemotherapy after curative resection.. 4th International Gastrointestinal Cancers Conference, 12-14 December,2014, İstanbul, Turkey

Yazılan kitaplarda bölümler:

 1. Can Atalay, Hakan Mersin, and Osman Kurukahvecioğlu. Level I-II vs III Axillary Dissection Breast Cancer Essentials: Perspectives for Surgeons. Editors: Mahdi Rezai, Mehmet Ali Kocdor, Nuh Zafer Canturk, Springer Nature Switzerland AG, 2021,S.479-486
 2. Açık Ozofageal Girişimler John Yee, M.D., F.R.C.S.C. ve Richard J. Finley, M.D., F.A.C.S., F.R.C.S.C. Çeviri: M. Emin Y›ld›r›m, M.D., F.A.C.S. ve Hakan Mersin, M.D. ACS Cerrahi İlkeler ve Uygulamalar. 6.Baskı. Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri, 2012
 3. Minimal invaziv Ozofageal Girişimler Marco G. Patti, M.D., F.A.C.S.
  Çeviri: M. Emin Y›ld›r›m, M.D., F.A.C.S. ve Hakan Mersin, M.D. ACS Cerrahi İlkeler ve Uygulamalar. 6.Baskı. Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri, 2012
 4. Mersin HH, Berberoğlu U. Meme kanseri tedavisinde aksiller diseksiyon. Editörler: Süha Aydın, Tamer Akça. Tüm Yönleriyle Meme Kanseri. Adana, Nobel Tıp Kitabevi, 2011, s.321-332.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Mersin HH, Kınaş V, Gülben K, İrkin F, Berberoğlu U. Onbeş yıl içinde meme kanserinin klinik özelliklerinde ne değişti? Ulus Cerrahi Derg 2015; 31:148-151
 2. Mersin HH, Yıldırım E, İrkin F, Berberoğlu U, Gülben K. Düşük yoğunluklu bir merkezde pankreatikoduodenektomi deneyimi. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2010;26(1):18-23.
 3. Mersin HH, Akbaba M, Başkan E, Berberoğlu U. N-asetilsistein sıçanlarda tıkanma sarılığına bağlı karaciğer hasarını azaltabilir. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2009;25(4):146-149.
 4. Mersin HH, Acun G, Berberoğlu U. Karın duvarı endometriyoması. Acta Oncologica Turcica 2009;42:119-121
 5. 5. Gülben K, Mersin H, Altınyollar H, Başkan E, Akbaba M. Differansiye tiroid kanserli hastalarda tamamlayıcı tiroidektomi. KÜ Tıp. Fak Derg. 2008;(1):27-31.
 6. Gülben K, Mersin H, Irkkan Ç, Berberoğlu U. Deneysel parsiyel hepatektomi modelinde pentagastrinin karaciğer rejenerasyonuna etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2002;18(3):134-139.
 7. Mersin HH, Kabay B, Onat D, Çakmakçı M, Sayek İ. Akut kolanjitin cerrahi tedavisinde mortaliteyi etkileyen faktörler. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 2000;14:29-32.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Turanlı S, Mersin HH, Berberoğlu U. Papiller tiroid kanserinde primer tedavi sonrası tiroglobulin antikor pozitifliği takipte belirteç olabilir mi? 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, SS076, 13-17 Nisan 2016, Antalya (Sözlü bildiri)
 2. Mersin H, Yazı M, Acun G, Erdoğan Ş, Berberoğlu U. Erken evre meme kanserinde mastektomi sonrası yerel-bölgesel yineleme: intrinsik alt tipler etken midir? 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, S178, 26-29 Mayıs 2010, Ankara. (Sözlü bildiri)
 3. Özbaş S, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Özçınar B, Balkan M, Aydoğan F, Canda T, Harmancıoğlu Ö, Aksaz E, Güllüoğlu BM, Özaslan C, Cantürk NZ, Kayahan M, Mersin H, Utkan Z, Koçak S, Ulufi N, Özbek U, Dirican A, Andaçoğlu O, Soran A. Sentinel lenf nodu pozitif olan üçlü negatif meme kanserli olgularda non-sentinel lenf nodu metastaz durumu: Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Protokol MF 09-01 Çalışması 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, S179, 26-29 Mayıs 2010, Ankara. (Sözlü bildiri)
 4. Özçınar B, Özbaş S, Özmen V, İğci A, Müslümanoğlu M, Balkan M, Aydoğan F, Canda T, Harmancıoğlu Ö, Aksaz E, Güllüoğlu BM, Özaslan C, Kayahan M, Mersin H, Koçak S, Ulufi N, Soran A. Sentinel lenf nodu pozitif olan triple negatif meme kanserli olgularda non sentinel lenf nodu metastaz durumu: protokol MF09-01 çalışmasının ön sonuçları. X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, sayfa 75, 30 Eylül-4 Ekim 2009, Çeşme-İzmir. (Sözlü bildiri)
 5. Altınyollar H, Berberoğlu U, Gülben K, Çelen O, Mersin H, Vural GU. Deri melanomlarında bölgesel lenf nodu metastazlarının belirlenmesinde preoperatif lenfosintigrafi ve isosulfan mavisi ile sentinel lenf nodu biyopsisi. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, sayfa 10, 21-26 Nisan 2009, Antalya.
 6. Gülben K, Mersin H, Altınyollar H, Başkan E, Akbaba M. Differansiye tiroid kanserli hastalarda tamamlayıcı tiroidektomi. 7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 17-20 Kasım 2008, Adana. Endokrinolojide Diyalog, 2008;5:319. (Sözlü bildiri)
 7. Mersin H, Yıldırım E, Berberoğlu U. Meme kanserinde hormon reseptörleri ile HER-2’nin birlikte negatifliği prognozu olumsuz etkiler mi? Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, sayfa 77, 24-28 Mayıs 2006, Antalya. (Sözlü bildiri)
 8. Mersin H, Yıldırım E, Berberoğlu U. Lokal ileri meme kanserinde neoadjuvan kemoterapiye cevabın belirlenmesinde HER-2 ve p53 ekspresyonunun yeri. VII: Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, sayfa 133, 16-19 Ekim 2003, Antalya. (Sözlü bildiri)
 9. Mersin HH, Ercihan C, Berberoğlu U. Meme karsinomlu olgularda plazma D-dimer düzeyleri. Ulusal Cerrahi Kongresi, sayfa 110, 15-19 Mayıs 2002, Antalya. (Sözlü bildiri)
 10. Mersin H, Bulut H, Yıldırım E, Berberoğlu U. Aksilla negatif meme karsinomunda total lenf nodu sayısının prognostik önemi. VI. Ulusal Meme Hastalıkları kongresi, sayfa 10, 22-26 Eylül 2001, İstanbul. (Sözlü bildiri)
 11. Mersin H, Yıldırım E, Gülben K, Berberoğlu U. Lobüler meme karsinomunda prognoz farklı mıdır? VI. Ulusal Meme Hastalıkları kongresi, sayfa 11, 22-26 Eylül 2001, İstanbul. (Sözlü bildiri)
 12. Mersin HH, Hamaloğlu E, Sayek İ. Distal duodenum adenokarsinomları. Ulusal Cerrahi Kongresi 98, sayfa 97, 6-10 Mayıs 1998, İzmir. (Sözlü bildiri)
 13. Mersin HH, Kabay B, Onat D, Çakmakçı M, Sayek İ. Akut kolanjitin cerrahi tedavisinde mortaliteyi etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 98, sayfa 72, 6-10 Mayıs 1998, İzmir. (Sözlü bildiri)
 14. Mersin H. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, SS076, 13-17 Nisan 2016, Antalya. Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu “Onkoplasitk meme cerrahisi komplikasyonları, izlem ve hayat kalitesi” başlıklı sunum
 15. Mersin H, 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 5 Eylül 2007, Ankara. Benign Meme Hastalıkları ve Meme Cerrahisi Kursu “Aksiller Diseksiyon” başlıklı sunum
 16. Mersin H, Ankara Meme Hastalıkları Derneği Bilimsel Toplantıları-IV 12 Mayıs 2004 “Mikroinvaziv Meme Kanseri” başlıklı sunum (konferans) çalışmaları olmuştur.