Meme kanserinin cerrahi tedavisinde hangi yöntemler bulunmaktadır?

Meme kanseri için ilk uygulanan tedavi çoğu zaman cerrahidir. Cerrahi tedavide iki ana seçenek bulunmaktadır bunlardan bir tanesi eskiden beri kullandığımız memenin tamamının alınması anlamına gelen mustektomi, diğeri ise daha çok son dönemde kullanılmaya başlanan memenin tamamı alınmadan, meme içerisindeki kanser kitlesinin ve çevresindeki bir miktar sağlam meme dokusunun birlikte alındığı ve ardından radyasyon tedavisinin verildiği yer radyoterapinin verildiği meme koruyucu cerrahidir. Bu seçenekler arasında hastanın ve kanserinin özelliklerine göre seçim hasta ve hekimi tarafından yapılabilmekle beraber çoğu zaman meme koruyucu cerrahi yapılabilmektedir.